De Regresdienst van Heelmeesters

De Regresdienst van Heelmeesters

De Regresdienst verhaalt loonschades voor werkgevers, zorgkosten voor verzekeraars en Wmo-uitgaven voor gemeenten op de aansprakelijke partij.

Besteed uw regreszaken uit. Het loont.

Regresdienst verhaalt de kosten van uw organisatie op de aansprakelijke partij. Zij is gespecialiseerd in de volgende regresvorderingen:

Loonregres voor werkgevers

Is uw werknemer arbeidsongeschikt als gevolg van een ongeval door een aansprakelijke partij?

Zorgregres voor verzekeraars

Is uw zorgverzekerde slachtoffer geworden van een ongeval door een ander?

Wmo-regres voor gemeenten

De Regresdienst helpt uw gemeente bij het verhalen van de Wmo-uitgaven op de aansprakelijke partij.

Cursus boeken?

Heeft uw organisatie behoefte aan een actuele cursus over regresrecht? Lees dan meer.

De voordelen van uitbesteding

Volledige juridische ontzorging

  • De Regresdienst onderzoekt of een andere partij aansprakelijk is voor de schade van uw organisatie.

  • In samenwerking met u maakt zij uw dossier zo sterk mogelijk (rechterproof).

  • De medisch adviseur onderzoekt en onderbouwt de medische causaliteit van uw vordering.

  • De Regresdienst kan uw vordering aan een rechter voorleggen, indien de aansprakelijke wederpartij blijft weigeren uw vordering te voldoen.

Benieuwd naar de kosten?

De Regresdienst probeert haar kosten zo laag mogelijk te houden

Indien er een aansprakelijke partij (verzekeraar) is, dan zijn de buitengerechtelijke kosten van de Regresdienst meestal ook gedekt. Op grond van de wet (art. 6:92 lid 2 sub b BW) komen redelijke kosten ter vaststelling van schade van de benadeelde partij namelijk voor rekening van de aansprakelijke partij. Daaronder vallen in beginsel de kosten van de Regresdienst voor uw organisatie.

Leg uw kwestie aan de Regresdienst voor

Neem contact op met de Regresdienst

Heelmeesters Letselschade Advocaten kantoor Brainport Human Campus

Contact:

Heelmeesters Letselschade Advocatuur B.V.

Adres:
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond

Telefoon:
0492- 745 537

E-mail:
info@regresdienst.nl