We houden onze kosten zo laag mogelijk

Kosteloos als het kan

Indien er een aansprakelijke partij (verzekeraar) is, dan zijn de buitengerechtelijke kosten van de Regresdienst meestal ook gedekt. Op grond van de wet (art. 6:92 lid 2 sub b BW) komen redelijke kosten ter vaststelling van schade van de benadeelde partij namelijk voor rekening van de aansprakelijke partij. Daaronder vallen in beginsel de kosten van de Regresdienst. Dit is bevestigd in de heersende jurisprudentie.

Wij doen daarom redelijkerwijs al het mogelijke om geen kosten bij uw organisatie in rekening te hoeven brengen, maar wij zullen deze kosten – net zoals uw schade – verhalen op de betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar.

Kosten Regresdienst van Heelmeesters

Buitengerechtelijk traject

Een eerste juridische beoordeling van de haalbaarheid van uw regreszaak is altijd gratis. Als uw zaak haalbaar is, dan spreken we een honorarium af voor onze diensten. Wij verhalen die kosten vervolgens zo mogelijk op de aansprakelijke partij.

Gerechtelijk traject

Als er een gerechtelijke procedure nodig is om uw regresvordering te kunnen innen, dan bestaat er altijd een risico op niet-verhaalbare kosten. We maken dan met u een plan van aanpak (voorzien van fases met vaste prijsafspraken).

Kosten van externe deskundigen

Ter onderbouwing van uw regresvordering kan het nodig zijn dat wij een beroep moeten doen op medisch deskundigen. Die kosten zijn niet altijd volledig verhaalbaar. Wij informeren u op voorhand over de hoogte van die kosten, zodat uw organisatie niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de kosten van onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op. U kunt gebruik maken van ons contactformulier of bel ons op telefoonnummer 0492 – 745 537.