februari 1, 2022

Heelmeesters Letselschade Advocaten lanceert:

De Regresdienst

Vanaf 1 februari 2022 kunnen werkgevers, zorgverzekeraars en gemeenten bij Heelmeesters Letselschade Advocaten terecht voor de uitoefening van hun regresrecht. Hiertoe heeft Heelmeesters de Regresdienst (www.regresdienst.nl) gelanceerd. De dienstverlening richt zich op loon-, zorg- en Wmo-regres.

Wat is regres?

Regres is het recht om bepaalde sommen geld die een partij heeft betaald (uit hoofde van een eigen verplichting) terug te vorderen van een aansprakelijke partij. Denk bijvoorbeeld aan de loondoorbetaling van een werkgever aan een arbeidsongeschikte werknemer als gevolg van een verkeersongeval door een ander. Of, een zorgverzekeraar die een ambulancerit vergoedt van zijn zorgverzekerde, terwijl een WA-verzekeraar van een derde partij aansprakelijk kan worden gehouden voor die kosten.

Moeilijkheden bij uitoefenen regresrecht

Organisaties laten geregeld veel geld liggen door onvoldoende gebruik te maken van hun regresrechten. Dit kan komen doordat ze niet goed op de hoogte zijn van de aanwezigheid van een aansprakelijke partij of de wijze waarop zij hun regresrechten kunnen uitoefenen. Ook kan het lastig zijn een regresvordering goed te onderbouwen. Daarvoor is onder meer voldoende medische informatie nodig van het primaire slachtoffer (respectievelijk een werknemer, zorgverzekerde of Wmo-afnemer). De privacy van het slachtoffer komt dan al snel in het geding.

Een persoonlijke benadering

De gespecialiseerde advocaten van Heelmeesters werken al jarenlang voor letselschadeslachtoffers. Als geen ander weten zij dat een letselschadezaak ook een serieuze inbreuk op privacygevoelige gegevens met zich brengt. Dit vergt de nodige vertrouwelijkheid en een respectvolle benadering. Door gebruik te maken van de juiste (zo beperkt mogelijke) medische machtigingen en een geheimhouding wordt de privacy van de betrokkenen zo goed mogelijk gewaarborgd.

Loonregres voor werkgevers

Voor werkgevers verhaalt de Regresdienst zo mogelijk alle re-integratiekosten en (netto) doorbetaald loon op de aansprakelijke partij.

Zorgregres voor zorgverzekeraars

Indien een zorgverzekeraar (verhaalbare) zorgkosten aan een verzekerde heeft vergoed, dan kan hij gebruik maken van zijn regresrecht. Indien er vervolgens een geschil ontstaat met de aansprakelijke partij dan kan de Regresdienst hulp bieden. De Regresdienst beoordeelt en procedeert zo nodig over de reikwijdte van het regresrecht en de causaliteit tussen de zorgkosten en een ongeval.

Wmo-regres voor gemeenten

Aansprakelijke partijen mogen slachtoffers van een ongeval niet ‘verplicht’ naar het Wmo-loket van een gemeente sturen. Toch gebeurt dit nog dagelijks. Doen zij dit wel, dan zijn de daarmee gemoeide Wmo-uitgaven van die gemeente verhaalbaar op de aansprakelijke partij. Sinds 1 januari 2019 bestaat er namelijk geen convenant meer ter afkoop van het regresrecht. De Regresdienst helpt gemeenten bij het verhalen van deze Wmo-uitgaven op de aansprakelijke partij.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Anne Damen-Verstappen of Stijn Kerkhof. Zij zijn te bereiken via telefoon 0492 – 745 537. Of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Leg uw kwestie aan ons voor

Neem contact op met de Regresdienst

Heelmeesters Letselschade Advocaten kantoor Brainport Human Campus

Contact:

Heelmeesters Letselschade Advocaten B.V.

Adres:
Vlamovenweg 2
5708 JV Helmond

Telefoon:
0492- 745 537

E-mail:
info@regresdienst.nl